Vintertid 2015


Normaltid som vi i vardagligt tal kallar för vintertid återgår vi till på hösten, det sker den sista söndagen i oktober varje år. Vintertid 2015 infaller den 25 oktober. Normaltiden innebär att vi ställer tillbaka klockan en timma, och återgå till ordinarie tid (normaltid) igen.