Ställa om klockan, sommartid och vintertid


Sista söndagen i mars övergår de flesta länder i Europa till sommartid, det görs på samma klockslag som vi gör det i Sverige. Endast 3 länder i Europa har valt att inte använda sommartid. De länder som inte har sommartid är Ryssland, Vitryssland och Island.

Normaltid som vi i vardagligt tal kallar för vintertid återgår vi till i höst, det sker den sista söndagen i oktober varje år. Normaltiden innebär att vi ställer tillbaka klockan en timma, och återgå till ordinarie tid (normaltid) igen.