Sommartid i Sverige


Sommartiden är till för att bättre nyttja de ljusa nätterna på sommarhalvåret. När sommartiden börjar ställer vi fram klockan 1 timme. Sommartiden infördes 1980 i Sverige och har sedan dess varat från den sista söndagen i mars till den sista söndagen i oktober. Sommartiden är gemensam för alla länder i Europa utom Ryssland, Vitryssland och Island. Det har varit gemensam sommartid sedan 1996.

Obs!
Välj vilket år du vill se information för sommartid om, det finns i menyn under "Ställa om klockan".