Vintertid 2026 datumVintertidNormaltid
 som vi i vardagligt tal kallar för vintertid återgår vi till på hösten, det sker i oktober varje år. Normaltid eller vintertid innebär att vi ställer tillbaka klockan en timma och återgår till ordinarie tid (normaltid) igen. Vintertid 2026 infaller söndagen den 25 oktober.

Hur / när ställer vi om till vintertid 2026Ett bra komihåg inför 
vintertid 2026 och åt vilket håll klockan ska när man ska ställa klockan till vintertid är: På/till vintern så ställer man tillbaka utemöblerna... detsamma gäller för klockan, man ställer tillbaka klockan till vintertid.